سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پور محسن یکتا اباتری – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناس پژوهش و توسعه شرکت مگاموتور
علی اصغر مظفری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به احتراق خود به خودی مخلوط سوخت و هوای نسوخته قبل از آنکه شعله به آن برسد، کوبش گویند. این پدیده موجب افت توان و افزایش آولدگی می گردد و در صورت شدید بودن می تواند آسیب زیادی به موتور وارد کند. کوبش از اصلی ترین عوامل محدود کننده طراحی یک موتور برای رسیدن به بازدهی بالا می باشد از اینرو پیش بینی کوبش حائز اهمیت بوده و همواره مد نظر کارشناسان واقع شده است. در این مقاله یک مدل دوناحیه ای برای محاسبه خواص ترمودینامیکی به صورت دیفرانسیل توسعه داده شده است که در آن از مدل سینتیک تفصیلی ایزواکتان Curran با ۳۶۰۰ واکنش و ۸۶۰ گونه شیمیایی در ناحیه نسوخته جهت پیش بینی کوبش استفاده شده است.