سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جرجیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران گروه مهندسی شیمی
محمد مزیدی –
امین کاظمی –

چکیده:

دراین پژوهش از کوپلیمرهای پلی استایرن – کو – آکریلات سنتز شده با روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته استفاده شد با استفاده از آزمون زاویه تماس انرژیهای سطحی فیلم پلیمری با درصدهای مختلف گروه های فعال سطحی تعیین شد از سه نانورس مختلف Cloisite 30B,Cloisite15A,A-MMT نانورس اصلاح شده با (aminoundecanoic acid (AUA جهت محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز با استفاده از مدل mean-field استفاده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شد برهمکنش بین پلیمر عامل دار سورفکتانت و خاک رس نقش کلیدی در تعیین ساختار تعادلی نانوکامپوزیت وسازگاری نانورس های مختلف با نانوکامپوزیت حاصله دارند تغییرات انرژی آزاد هلمهولتز با تغییر درصد گروه های عاملی هیدروکسیل نشان داد که کوپلیمر فاقد گروه عاملی و نانورس Cloisite®۱۵A بهترین شرایط برای فرآیند لانهادن مذاب را دارند.