سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید علی صدوق – استاد
احمد رضا امیری – مربی تربیت معلم شهید معلم اصفهان

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر سختی و سختی پذیری فولاد ها و روش های پیش بینی آن ها الگوریتمی جهت محاسبه میزان سختی پس از آب دهی سختی پس از بازگشت استحکام کششی و استحکام تسلیم در نقاط مورد نظر در مقطع قطعه محاسبه قطر بحرانی ایده آل و منحنی سختی پذیری جمینی ارائه شده است. در ادامه برای کاهش خطای موجود در برنامه با استفاده از داده های تجربی ارائه شده توسط موسسه ماکس پلانک در رابطه با سختی پذیری و سختی پس از بازگشت فولاد های مورد نظر، یک الگوریتم تصحیح طراحی و به الگوریتم اصلی اضافه شده است. در پایان جهت آزمودن کارآرایی برنامه سه نوع فولاد با ترکیب شیمیایی منطبق بر محدوده مورد تعریف برنامه انتخاب و با انجام آزمایشات لازم منحنی سختی پذیری و سختی پس از آبدهی و بازگشت در مقطع آنها در شرایط مختلف بدست آمده و این نتایج با نتایج حاصل از برنامه مقایسه شده است.