سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن فلاح زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمود صفارزاده – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سرعت وسایل نقلیه به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین عواملی که راننده در انتخاب مناسب آن به راحتی دچار خطا میشود، قلمداد می گردد. طبق آمارهای بدست آمده در ایران در حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد تصادفات جاده ای در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی می دهند. به طور خلاصه یکی از مهمترین دلایل ایجاد چنین مشکلاتی، وجود ناسازگاری بین شرایط مسیر و انتظارات راننده است. امروزه محققین به ارائه روشهایی برای افزایش سازگاری در طرح تمایل زیادی پیدا کرده اند. در این میان سرعت هم به عنوان ملاک طراحی و هم به عنوان ابزاری جهت ایجاد سازگاری و هم به عنوان معیار عملکردی در ارزیابی سازگاری در طرحها، از نقش مهمی برخوردار است. امروزه تمایل زیادی در مورد مطالعه در خصوص نحوه انتخاب سرعت توسط رانندگان با توجه به شرایط مسیر وجود دارد. چراکه شناسایی مجموعه عوامل تاثیر گذار و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر انتخاب سرعت رانندگان، باعث افزایش قدرت طراحان در طراحی مسیر سازگار خواهد شد. در این تحقیق کوشش خواهد شد که با استفاده از نتایج مطالعه میدانی و بررسی شرایط انتخاب سرعت در راههای دو خطه، نحوه انتخاب سرعت رانندگان بر اساس عوامل طرح هندسی راه از طریق مدلهای رگرسیونی، بیان گردد.