سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مروتی پسند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اراک
عماد قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک

چکیده:

در این تحقیق از توانایی های ابزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای بررسی مشخصات هیدرو دینامیکی برج های حبابی استفاده شده است . هدف اصلی بررسی اثرات تغییر ارتفاع ستون و فاصله بالای برج (top clearance) بر هیدرو دینامیک برج است . مشخصات هیدرودینامیکی – کسر حجمی گاز و سرعت مایع – در یک ستون حبابی در سه ارتفاع مختلف برج و دو ارتفاع مختلف صفحه جدا کننده در یک حبابی مکعب مستطیلی بررسی شد . نتایج نشان می دهند که این مشخصات و پارامترهای هندسی اثرات عمده ای در رفتار هیدرو دینامیکی برج دارند . همچنین تاثیر سرعت گاز ورودی بر سرعت مایع و کسر حجمی گاز بررسی شد که نتایج نشان می دهند ، سرعت هوای ورودی که مهمترین پارامتر عملیاتی برج حبابی است اثر عمده ای بر هیدرو دینامیک برج دارد .