سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جواد شاکر ارانی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مشاهده برامدهای گذشته یک پدیده به منظور پیش بینی رفتار آینده آن بیانگر شیوه پیش بینی در یک سری زمانی است روشهای متفاوتی جهت مدل بندی و پیش بینی سریهای زمانی به کار برده می شودند هدف کلی این روشها افزایش دقت پیش بینیها است.