سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا موحدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
امیر جدیری فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدلسازی سطح فرزکاری شده با انگشتی های استوانه ای و سر کروی مار پیچ با در نظر گرفتن سینماتیک واقعی حرکت ، خیز استاتیکی و خارج از مرکز بودن ابزار ارائه شده است. نیروهای برش توسط یک مدل نیمه تجربی، بر اساس داده های آزمایشات برش قائم و به کمک معادلات تبدیل برش قائم به مایل محاسبه شد. به کمک معادلات خیز تیر یک سرگیردار، خیز ابزار مدل گردید. ضخامت براده جدا نشده به عنوان بحرانی ترین پارامتر متاثر از خارج از مرکز بودن ابزار مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت با در نظر گرفتن مختصات هر یک از نقاط سطح و مقدار خیز در همان نقطه ، سطح نهائی بدست آمد.