سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی میرمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه ارومیه
عیسی جهانگیر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
منوچهر فتحی مقدم – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوضه آبریز مارون از حوضه های مهم در استان خوزستان به شمار می آید به طوری که نقشی حیاتی در بخش کشاورزی و تولید انرژی دارد.در این بین تعیین سیلاب اینحوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که در سالهای اخیر این سیلاب مشکلات عدیده ای را برای سدمارون و پایین دست آن به وجود آورده است که ایجاب می کند با شناسایی و پیش بینی سیلاب ها متناسب با نوعباران کنترل های لازم را به وجود آورده و از ایجادخسارت های هنگفت جلوگیری کرد. اهمیت دیگر تعیین سیلاب حوضه بالا دست سد مارون، استفاده و بهره برداری از رودخانه مارون برای ذخیره سد برای فصول خشک سال است که می تواند در توسعه بخش کشاورزینواحیتحت پوشش سد مارون از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.
مدل ریاضی مورد استفاده در این طرح مدل ریاضی hec-hms است که یک سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی بوده که می تواند با استفاده از خصوصیات حوضه و ایستگاه های بارندگی شاخصبرای حوضه مورد نظر کالیبره شدهو نهایتا مدل ساخته شده قادر است مقادیر بارندگی ایستگاه های بالا دست سدمارون راگرفته و رواناب ناشی از آن با تعیین کند. بدین ترتیب بستری برای بکارگیری مدل hec-hms نیز فراهم آورده شده است که با استفاه از آن می توان به بررسی کارایی مدل فوق الذکر پرداخت. ما در این تحقیق سعی خواهیم کردکه با در نظر گرفتن داده های مورد نیاز مدل، آن را برای بدست آوردن رواناب حوضه واسنجی کرده و اطلاعات بدست امده ازمدل را با اطلاعات مشاهداتی مورد تحلیل قرار دهیم.