سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدضیاءالدین شفائی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کارآموزیان – دانشجوی دکتری مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس محمودی – کارشناس ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی
سیدامیر راستی الحسینی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

بهینه سازی، یا بعبارتی دستیابی به بهترین شرایط عملکردی در یک فرآیند ، از اهداف اولیه طراحان مهندسی میباشد. در عمل با تغیر پارامترهای موثر در یک فرایند، که با دیدگاه کارشناسی انتخاب می شوند، در قالب آزمایشهای طراحی شده و تحلیلهای آماری نتایج به دست آمده، دستیابی به بالاترین مقدار پاسخ سیستم امکان پذیر میشود. مرحله ابتداییبهینه سازی سیستمهای مهندسی، همچون عملیات فلوتاسیون در صنعت فراوری مواد معدنی، شناخت مناسب از وضعیت سیستممی باشد. این شناسایی شامل تعین هدف مناسب، انتخاب پارامترهای دخیل و موثر و شناسایی شرایط و محدودیتهای بهینه سازی می باشند. در مقاله حاضر پیش بینی شرایط بهینه درکارخانه تولید کنسانتره اهن مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو ارائه می گردد. در بهینه سازی عملیات فلوتاسیون کارخانه فراوری چادرملو، بدلیل عملیات معکوس فلوتاسیون ، هدف افزایش بازیابی سیلیس و فسفر در محصول شناور افزایش ازیابی آهن در محصول غوطه ور می باشد. پس از بررسی عوامل مختلف درگیر در فلوتاسیون هماتیت درچادرملو، تعداد یازده پارامتر به عنوان عوامل مستقل اولیه شناسایی شدند. این عوامل عبارتند از: مقدار کلکتور، زمان ماند، pH، دانسیته، زمان آماده سازی، دورموتور ، دما، میزان هوا، مقدار سیلیکات سدیم، نسبت NaOH/Na2CO3 و نسبت کلکتورهای مورد استفاده (ASAM/ATRAC) با انجام ۲۷ آزمایش طراحی شده برای مشاهده تغییرات عوامل مذکور در سه سطح متفاوت، عوامل میزان مصرف کلکتور، PH ، دانسیته، زمان آماده سازی ، دور موتور و نسبت بین کلکتورهای مصرفی به عنوان عوامل دارای تاثیر بارز بر فلوتاسیون هماتیت در چادرملو شناسایی شده اند. با اسفتاده از تاثیر عوامل بارز و تحیل واریانس آنها، شرایط عملیاتی مناسب رای کسب مقادیر بیشینه برای بازیابی و عیار P , Sio2 ,Fe پیش بینی گردید.