سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار، مکانیک انرژی

چکیده:

در این مقاله، الگوی شل و الگوی هو و کک به جهت قابلیت استفاده در سیستم کنترل موتور برای پیش بینی شروع احتراق پیشنهاد و مقایسه شدند . نتایج نشان می دهد که زمان شروع مرحله ی اول احتراق توسط الگوی شل بهتر از الگوی هو وکک پیش بینی می شود . این می تواند بخاطر حساسیت کم الگوی شل به خطای درجه حرارت و فشار بدست آمده در شروع مرحله ی تراکم چرخه ی موتور باشد . اما الگوی هو و کک پیش بینی بهتری در زمان شروع مرحله ی دوم احتراق به علت دارا بودن تعداد بیشتر گونه و واکنش دارد . نظر به اینکه رابطه ی بین مرحله ی اول و دوم احتراق با نسبت هم ارزی نسبتا خطی است، توسط پیش بینی مرحله ی اول احتراق در رابطه ی شل می توان مرحله ی دوم احتراق را با دقتی بالاتر از الگوی هو و کک پیش بینی نمود