سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام شاهعلی – دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنایع و معادن ایران
محمد رضا سلیمانی یزدی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
حمید زارع پور فیروزآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دانشجوی دکترای سنگاپور Nanyang T

چکیده:

آلیاژLM13یکی از آلیاژ های مهم در صنعت خودرو به شمار می آید. ماشینکاری این آلیاژ به علت ایجاد لبه انباشته وفرسایش ابزار بسیارقابل توجه است . ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی صافی سطح در ماشینکاری این نوع آلیاژ از اهمیت خاصی برخوردار است.در این مقاله به بررسی پارامترهایی همچون سرعت برشی ، نرخ پیشروی ونوع ابزار، برصافی سطح(Ra) در ماشینکاری آلیاژ LM13 به روش های تحلیل آماری ومقایسه آن با روش شبکه عصبی مصنوعیپرداخته شده است. برای انجام آزمایشات از آرایه استاندارد تاگوچی استفاده شده است. مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی مصنوعی، مقایسه و مدل بهینه جهت پیش بینی صافی سطح آلیاژ LM13 درحین ماشینکاری ارئه شده است. نتایج بخوبی برتری مدل شبکه عصبی را نسبت به مدل رگرسیون در پیش بینی صافی سطح نشان می دهد.