سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علیرضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود افشاری – دانشجوی دکتری دانشگاه مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف از این مقاله مقایسه دو روش مدل سازی مبتنی بر هوش مصنوعی: شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی در تخمین و پیش بینی صافی سطح در عملیات سنگ زنی خزشی می باشد. داده های تجربی مورد استفاده در این مقاله از عملیات سنگ زنی خزشی پره توربین استخراج شده است. پارامترهای ورودی در نظر گرفته شده جهت پیش بینی صافی سطح عبارتند از : سرعت چرخش سنگ، سرعت پیشروی و عمق برشی.نتایج بدست آمده از این دو مدل نشان داده است که روش های مبتنی بر هوش مصنوعی دارای توانایی بسیار بالایی در پیش بینی متغییر های پیچیده ای مانند صافی سطح هستند. مقایسه نتایج بدست آمده از این دو مدل با نتایج واقعی دارای دقت بسیار بالایی می باشد.همچنین در این مقاله نتایج بدست آمده از این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه نشان داد که مدل منطق فازی در پیش بینی پارامتر صافی سطح Ra در عملیات سنگزنی خزشی دارای دقت بالاتری از مدل شبکه عصبی می باشد.