سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز
گوهر رنجبری – کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به محدودۀ وسیع پارامترهای تنظیمی در فرایند EDM و مشکلات مربوط به اندازه گیری عملی پارامترهای خروجی لزوم پیش بینی آنها به ازای تمامی متغیرهای ورودی کاملاَ ضروری می باشد. هدف این مقاله پیش بینی زبری سطح ۳(Ra) قطعه کار تنگستن کاربایدی (WC-10%Co) براساس پارامترهای ورودی فرایند EDM ( شدت جریان جرقه (I) ، زمان روشنی پالس (Ti) بااستفاده از الگوریتم فازی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، مدل فازی، انتخاب دقیق و آسان پارامترهای ورودی را میسر می سازد و به کاهش زبری سطح و هزینه های ماشینکاریکمک می کند. نتایج حاصل از ارزیابی، دقت بالای ۹۰ % را برای مدل ارائه شده تایید می نماید.