سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر صادق زاده اهری –
مریم سعیدی –
خالد فرصت –
مسیح حسینی جناب –

چکیده:

با توجه به کاربرد برج آکنده در فرایند سولفیران که جزو فرایند های تک مرحله ای تبدیل گاز سولفید هیدروژن به گوگرد محسوب میشود، در این مقاله تلاش شده است یک شبیه ساز کامپیوتری جهت پیش بینی راندمان جذب گاز سولفید هیدروژن توسط محلول کیلات آهن و با استفاده از برج آکنده ارائه گردد. مقایسه پیش بینی مدل بکار گرفته شده با نتایج تجربی حاصل از مقیاس آزمایشگاهی، حاکی از دقت خوب مدل سازی انجام شده درشرایط مختلف عملیاتی میباشد.