سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی
عباسعلی فرداد – دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل سرکرده ای –
رسول آخرتی – سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

در این مقاله اجکتور بخار و سیستم تبرید با وجود این تجهیز ، مدلساز ی شده است . پارامترهای طراحی نظیر نسبت جرمی اجکتور ، نرخ سرمایش سیستم تبرید به ازای واحد نرخ جرمی بخار محرک ، در محدوده دمای بویلر ، از ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد ، دمای اواپ راتور، در محدوده ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گرادو دمای کندانسور ، در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد، و COPسیستم تبرید محاسبه گردیده ، و تاثیراین شرایط بر عملکرد سیستم ، بررسی شده است . نتایج حاصل ا ز مدلسازی ریاضی با نتایج تجربی ارائه شده در مقالات ، مقایسه شده است که نشان می دهد مدلسازی دارای نتایج قابل قبولی میباشند.