سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید حسنی – فرودگاه مهرآباد، واحد مهندسی تعمیرات شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
حامد پویان – شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

چکیده:

در این مقاله، سعی بر این است تا با استفاده ا ز شبکه های عصبی دینامیک، مدلی برای پیش بینی و پیشگویی خطاهای احتمالی هواپیمای توپولوف – ۱۵۴ به دست آوریم . این کار را با استفاده از داده هایی که از سالیان قبل در کتاب هواپیما ثبت گردیده است انجام می دهیم . بدین ترتیب که با استفاده از تئوری یادگیری شبکه های عص بی، عیوب به وجود آمده در سالیان قبل را به شبکة مورد نظر که در اصل مدل اصلی ماست ارائه داده و سپس با استفاده از همین شبکه، عیوب احتمالی را که در سالیان بعد برای هواپیما اتفاق می افتد پیش بینی می کنیم . یکی از مزایای اصلی این روش این است که دیگر از روابط سخت و پیچیدة ریاضی که در تئوری احتمالات به کار می رود استفاده نمی کنیم و شبکه ای با ساختار ساده کار پیش بینی و احتمال خطا را انجام می دهد . امید است که با ارائة این مقاله گامی مهم در افزایش ایمنی و کاهش تأخیرهای احتمالی در پروازها برداشته شود