سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد ناطق – دانشیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حمید سلیمانی مهر – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تراشکاری به کمک ارتعاش آلتراسونیک روش جدید ماشینکاری است که به ابزار برشی حین عملیات ماشینکاری، ارتعاشی تحت فرکانس و دامنه ثابت اعمال می گردد. اولین گام در آماده سازی این روش طراحی هورنی است که بتواند امواج آلتراسونیک را به سر ابزار برساند. طراحی هورن نیازمند تحلیل مودال برای بدست آوردن فرکانس تشدید و سپس سعی و خطا روی شکل آن است تا فرکانس تشدید آن هم در مود طولی و هم در بازه فرکانسی دستگاه آلتراسونیک موردنظر قرار بگیرد. از طرفی شکل هورن بایستی به گونهای باشد که دامنه ارتعاش حاصل از پیزوالکتریکها را افزایش دهد تا هم انرژی مصرفی کمتر شود و هم بتوان سرعت برشی و در نتیجه نرخ برشی فرآیند را افزایش داد. فاکتور تقویت میزان افزایش دامنه هورن را مشخص مینماید. فرکانس مود طولی و فاکتور تقویت هورن با شکل و جنس آن رابطه غیر خطی دارند. در این مقاله این رابطه ابتدا از طریق آنالیز رگرسیون وسپس شبکه عصبی بدست میآید. سپس نشان داده میشود که شبکه عصبی در پیشبینی رابطه فرکانس مود طولی و فاکتور تقویت با شکل و جنس هورن، نسبت به آنالیزرگرسیون بهتر عمل مینماید.