سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان نصرت – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت
عبدالرحیم جواهریان – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
محمودرضا ترابی – اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
همایون بهزاداسیری – اداره مهندسی مخزن، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

فشار سازند یکی از کمیّت های مهم، در حفاری چاه های نفت می باشد . معمولا وزن گل حفاری به صورتی تعیین می شود که فشار ناشی از آن، فشار سازند را خنثی کرده و مانع ریزش دیواره چاه
و ورود سیالات از سازند به چاه شود . در صورتی که فشار ناشی از گل حفاری از فشار سازند کم تر باشد، ممکن است خطراتی چون فوران چاه و از دست رفتن چاه و یا حتی آتش سوزی و صدمات جانی در حین حفاری بروز نمایند . لذا اطلاع از مقدار تقریبی فشار سازند، یکی از ملزومات حفاری بی خطر می باشد . سازند تبخیری گچساران، همواره یکی از سازندهای مشکل ساز در بحث حفاری بوده است . در منطقه مورد مطالعه، فشار این سازند که عمدتا ناشی از روانگرایی لایه های نمک است، نسبت به فشار نرمال هیدرواستاتیک در عمق این سازند، بالاتر است . به علاوه فشار این سازند در سطح منطقه تغییرات جانبی شدیدی از خود بروز می دهد که سبب ایجاد پیچیدگی زیادی در طراحی چاه های منطقه می شود . در این مطالعه سعی خواهد شد تا با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری سه بعدی و با استفاده از اطلاعات چاههای حفاری شده در منطقه، تغییرات فشار سازند گچساران در سطح منطقه، قبل از شروع فاز اصلی حفاری، مشخص شده و مقدار تقریبی فشار منفذی در هر نقطه به دست آید . در این روش با تعریف نشانگرهای لرزه ای مختلف روی سازند گچساران و استفاده از psi دسته با فواصل ۶ روشهای دسته بندی با ناظر و بدون ناظر، تغییرات فشار در سطح منطقه در ۵۰۰ psi متری این سازند در منطقه، فواصل ۲۰۰۰ دسته بندی می شود . با توجه به عمق متوسط ۵۰۰ برابر با خطای تقریبی ۱/۵ ppg در تعیین وزن گل می باشد که خطای قابل قبولی در طراحی چاه، قبل از حفاری می باشد . منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، یکی از میادین در حال توسعه جنوب غرب ایران می باشد