سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد فاتحی مرج – دانشجوی دکتری مدیریت منابع آب، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علیرضا برهانی داریان – استادیار گروه منابع آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جریان رودخانه یکی از مولفه های اصلی منابع آب محسوب می شود و به همین لحاظ پیش بینی میزان جریان رودخانه چند ماه یا چند فصل زودتر از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی این موضوع، رودخانه سیمینه رود واقع در جنوب حوزه دریاچه ارومیه انتخاب گردید و با استفاده از آمار ماهانه دراز مدت، تاثیر سیگنالهای اقلیمی بر جریان رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر جریان رودخانه، جریان ماهانه، فصلی و سالانه ی رودخانه و شاخص های اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که ارزیابی فصلی، تاثیر این پدیده ها را بهتر مشخص می کند. به لحاظ اهمیت جریان رودخانه در فصل بهار برای فعالیت های کشاورزی و تامین آب شرب، در این تحقیق تاثیر انسو (SOI) نوسانات دهه ای اثیانوس آرام (PDO) و نوسانات شمال اقیانوس اطلس (NAO) بر دبی رودخانه سیمینه رود مورد بررسی قرار گرفته و سپس با روشی جدید دبی متوسط فصل بهار رودخانه یک سال زودتر پیش بینی می شود. نتایج نشان می دهد که سگمال (NAO) تاثیر بیشتری بر جریان فصل بهار دارد که با استفاده از آن می توان دبی فصل بهار را پیش بینی کرد.