سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – کارشناسی ارشد – قدرت دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسی
محمدحسین جاویدی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده فردوسی

چکیده:

در فضای رقابتی صنعت برق علی رغم وجود بازارهایخدمات جانبی از جمله رزرو ، مهمترین محصولی که مورد معامله قرار میگیرد، انرژی است. بر این اساس در بازار برق، پیش بینی دقیق قیمت به عنوان یک هدف سخت اما اساسی برای کلیه بازیگران مطرح می باشد. در این مقاله، پیش بینی قیمت برق با استفاده از روش یادگیری عاطفی بر پایه استنتاج فازی را بررسی می نماییم. این روشتا قبل از این پژوهش برای پیش بینی قیمت برق مورد استفاده قرار نگرفته است. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان می دهد که اعمال این روش برای پیش بینی قیمت برق در کوتاه مدت و پیش بینی پیکهای سیگنال از دقت خوبی برخوردار است.