سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا خلیق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مقدسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی از ساختار توده ای مغز انسان الهام گرفته شده است، که درآن میلیون ها سلول عصبی از طریق ارتباط با یکدیگر، به حل مسائل یا ذخیره سازی اطلاعات می پردازند. این شبکه ها مجموعه ای از مدل های متفاوتند که توسط ریاضیدانان و مهندسین برای شبیه سازی بخشی از عملکرد مغز پیشنهاد شده اند.در نوشتار حاضر از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی برای پیش بینی قیمت محصول زراعی گوجه فرنگی استفاده شده است. برای این منظور داده های ماهانه شاخص قیمت این محصول طی دوره ۱۷ ساله(۸۶-۱۳۷۰) مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه قدرت پیش بینی دو الگوی فوق به کمک سه معیار میانگین قدر مطلق خطا ، ریشه میانگین مربع خطاو میانگین قدر مطلق درصد خطا انجام شد. مهمترین نتایج حاصل مؤید برتری شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت محصول مورد مطالعه بر الگوهای سری زمانی است.