سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی پسند – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی کارشناس شرکت پژوهش همران راهور
ابراهیم اصغری – دکترای زمین شناسی مهندسی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و شرکت پژوهش عمر
حسن صوفیانی سردقیانی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی کارشناس شرکت پژوهش عمران راهور

چکیده:

شناخت وضعیت و ساختارهای توده سنگ نقش بسیار مهمی را در انتخاب روش حفاری و نیز نوع سیستم نگهدارنده برای فضاهای زیر زمینی ایفا می کند. وضعیت توده سنگ ممکن است به صورت پایدار، الاستیک، ریزشی، لهیده باشد که به تنش های برجا و مقاومت توده سنگ بستگی دارد. در یک توده سنگ ضعیف در حالت پیش تنش یافتگی ممکن است حالت لهیدگی از خود نشان دهد در صورتی که یک توده سنگ سخت . محکم در حالت پیش تنش یافتگی ممکن است حالت انفجاری داشته باشد. از طرف دیگر هنگامی که سنگ پییش تنش یافتهنباشد، ساختار و وضعیت آن به صورت پایدار و ارتجاعی می باشد. تونل گلاب در تشکیلات شیلی ژوراسیک و در استان اصفهان واقع می باشد که با توجه به جنس سنگ های مسیر مورد مطالعه با خطر بالقوه لهیدگی مواجه می باشد.