سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک (گرایش ساخت و تولید)، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک, گرایش طراحی کاربردی

چکیده:

ماشینکاری با تخلیه قوس الکتریکی (Electrical Discharge Machining – EDM) یکی از روشهای تولید مخصوصمی باشد که در قالب سازی، تعمیرات و تولید قطعات خاص صنعتی کاربرد گسترده ای دارد . متغیرهای مختلفی درتنظیمات این فرآیند به عنوان ورودی سیستم مد نظر قرار می گیرند که هر کدام ازآنها بر کیفیت و سرعت ماشینکاری مانند صافی سطح، سرعت براده برداری، خوردگی الکترود و… اثر دارند. یارامترهای مهم تنظیمی درماشینکاری EDM شامل ولتاژ، شدت جریان، زمان جرقه زنی و فاصله بین الکتودها میباشند. در این مقاله ارتباط ریاضی ورودی ها و خروجی های فرآیند EDM استخراج شده و سپس با تعریف یک تابع ابتکاری که خطای پیش بینی را محاسبه می کند، متغیرهای ورودی جهت رسیدن به خروجیهای مطلوب پیش بینی میگردند. این پیش بینی از طریق حداقل کردن مقدار تابع خطا و به کمک ژنتیک الگوریتم صورت گرفته است