سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا اقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دا
محمدرضا ایزدپناه – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی افتخاری – استادیار بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تکنیک آلیاژسازی مکانیکی به صورت گسترده برای تولید آلیاژهای مغناطیسی نرم نانوساختار که یک گروه جدید از مواد مهندسی با ویژگی های ارتقاء یافته هستند استفاده می شود. رویکرد مهندسی بر این است تا بتواند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی شرایط بهینه برای تولیدپودرهای مغناطیسی نرم نانوساختار را فراهم کند. در این مقاله از شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار برای مدل سازی تأثیرات پارامترهای مختلف آلیاژسازی مکانیکی(زمان آسیاب کاری و ترکیب شیمیایی)برروی مشخصات ساختاری وخواص مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe70-xCuxCo30 (x= 0, 3, 6, 10 استفاده شده است. اندازه دانه، کرنش شبکه کریستالی، نیروی مغناطیس زدا و مغناطیس اشباع به عنوان خروجی های جداگانه برای ۴ مدل شبکه پس انتشار در نظر گرفته شده است. عملکرد قابل قبولی از شبکه طراحی شده به دست آمد به نحوی که مدل طراحی شده می تواند برای پیش بینی ویژگی های آلیاژ مورد نظر در شرایط مشابه آلیاژسازی مکانیکی استفاده شود