سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میثم محمدی امین – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس
آرش طاهری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
مانی رازی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش ، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و بر اساس داده تجربی ، یک فرامدل (Metamodel) برای پیش بینی سریع و کارامد سرعت و فرکانس فلاتر بال های مستطیلی پسگرا، طراحی و بکار گرفته شده است. در این راستا، یک شبکه عصبی پرسپترون طراحی و براساس مجموعه داده تجربی حاوی مشخصات فلاتر مدلهای مختلف بال مستطیلی آموزش داده شد. برخی از موارد موجود در این مجموعه به شبکه آموزش داده نشد و برای ارزیابی نگهداشته شدند. نتایج فرامدل با داده تجربی و نتایج یک کد فلاتر توسعه یافته بر اساس مدل ایرودینامیکی تحلیلی مقایسه گردید که تطابق خوبی بین آنها برقرار بود. نتیجه گرفته شد که فرامدل حاضر فیزیک حاکم بر داده تجربی مذکور را فرا گرفته و می تواند برای پیش بینی سریع مشخصات فلاتر بال های مستطیلی پسگرا و مطالعات پارامتریک بر روی پدیده فلاتر این بالها مورد استفاده قرار گیرد.