سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرمیتا شاه اسماعیلی – مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV /ایدز، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت؛ پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ا
مریم نصیریان – مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV /ایدز، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت؛ پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ا
علی اکبر حقدوست – مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV /ایدز، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت؛ پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ا
حمید شریفی – گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل پویا بودن روند بیماریها، آینده پژوهی در حوزه سلامت اهمیت بسزایی دارد.عفونت با ویروس اچ آی وی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی قرن است که گریبانگیر جوامع بشری شده است.از اینرو پیش بینی موارد جدید ابتلا به این ویروس توسط مداهای ریاضی و تغییراتی که در الگوی انتقال آن در سالهای آینده می تواند رخ دهد برای سیاستگزاران بهداشتی اهمیت زیادی دارد.چرا که با دانستن قبل از وقوع این موارد می توان با اعمال مداخلات مناسب و به موقع روند ابتلا را در گروههای در معرض خطر کند تر نمود و از ابتلا افراد جدید پیشگیری نمود.علاوه بر این تخصیص بودجه بهداشتی جهت اعمال مداخلات به هربخش تنها به واسطه دارا بودن دانش کافی در مورد روند همه گیری این بیماری و برآورد حجم جامعه نیازمند مداخله در سالهای پیش رو امکانپذیر است. نهایتا اثر بخشی مداخلات انجام شده را میتوان با اجرای این قبیل مدلهای ریاضی بررسی نمود. مداخلات کشورما این زمینه کشور ما تجربه موفقی در استفاده از مدل روش انتقال به منظور برآورد پیش بینی بروز اچ آی وی در جمعیتهای پرخطر داشته است. توصیه می شود صاحب نظران حوزه سلامتی کشور با الهامگیری از به دست آمده در زمینه اچ آی وی، به طراحی مدل های مشابه برای بروز بیماریهای دیگر پرداخته و به دنبال آن مداخلات مناسب و بهنگام را جهت پیشگیری از سایر بیماری ها و عوامل تهدید کننده سلامتی را طراحی و اعمال نمایند.