سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی نوروزی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
شمس اله ایوبی –
احمد جلالیان –
حسین خادمی –

چکیده:

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک شدیدا به پارامترهای پستی و بلندی زمین مرتبط اند، بنابراین شناخت و آگاهی از این پارامترها از نظر تاثیر بر مقدار خصوصیات خاک نظیر مواد آلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در زمینه کشاورزی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در بخشی از اراضی زراعی منطقه اردل استان چهارمحال بختیاری به منظور ایجاد مدل رگرسیون بین ماده آلی خاک . شاخص های پستی و بلندی زمین اجرا شده است. مدل رگرسیون چند متغیره منطقه بین این پارامترها و ماده آلی خاک برقرار و سپس به وسیله نقاط کمکی (۲ نقطه از ۱۰۰ نقطه) تخمین توسط مدل بدست آمده اعتبار سنجی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که خصوصیات پستی و بلندی مهمی که با ماده آلی خاک ارتباط بیشتری داشته و در مدل رگرسیون نیز وارد شده اند، شامل شیب و انحنای سطحی بوده است که توانسته اند ۸۲ درصد از تغییرات ماده آلی خاک در منطقه را توجیه نمایند. این نتایج بیانگر این موضوع است که پراکنش مکانی ماده آلی خاک در منطقه تا اندازه زیادی تحت کنترل پارامترهای پستی و بلندی زمین است.