سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا دهقانی سانیج – کارشناس ارشد – مهندسی محیط زیست ( آلودگی هو ا )، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

انسان سالم محور اصلی توسعه پایداراست و بنابراین محیط زیست سالم ضامن سلامتی آن است . مخاطرات مختلفی در محیط زندگی انسان سلامت او را به خطر می اندازد ویا باعث آزردگی شده وحتی نارضایتی عمومی را بوجود می آورد . سروصدای ناشی از وسایل حمل ونقل عمومی در شهرها و محیطهای مسکونی یکی از این مخاطرات ا ست و همواره مورد توجه مسئولین میباشد .
به منظور پایش این مخاطره از نقطه نظر میزان آزردگی و نارضایتی در جوامع شهری و مسکونی و حتی تجاری , صنعتی و یا آموزشی و تفریحی ناشی از منابع متحرک , شاخص NEF یا شاخص پیش بینی مواجهه با صدا تعریف شده است .
در این مقاله میزان شاخص NEF ناشی از حرکت قطارهای مترو در خط یک ( مسیر روزمینی ) محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است . شاخص NEF در فاصله۱۰ متری dB 26/8 , در فاصله ۵۰ متری ۱۱ / ۲۲ تعیین گردید . نتیجه محاسبات نشان داده است که حداقل dB 20/78 و در فاصله ۸۰متری dB ف اصله تا مرکز خط ، با توجه به شاخص NEF (فاصله امن ) , میبایست ۲۵ متر در نظر گرفته شود .