سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سعیدی – کارشناس امار شرکت اب و فاضلاب استان اصفهان
زهرا سعیدی – کارشناسی ارشد رشته ریاضی دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین مقاله براساس اطلاعات ماهانه سطح اب چاه معروف به یاقوت اباد جدید در ۱۲ سال گذشته ماخذ اطلاعات شرکت اب منطقه ای اصفهان با استفاده ا زمدل سری های زمانی فصلی SARIMA با نرم افزار Minitab تجزیه و تحلیل دقیق داده ها به منظور پیش بینی مقادیر اینده سطح اب چاه مورد نظر برای پنج سال اینده انجام خواهد شد ابتدا نمودار سری زمانی داده ها را رسم نموده و نظر به انیکه سری مذکور شامل روند و تغییرات فصلی و به تعبیری علمی سری ناایستا می باشد با توجه به نمودار و نیز pacf,acf مربوط به سری داده ها بنابراین برای حصول ایستایی بایستی روند و تغییرات فصلی از سری داده ها حذف گردید با استفاده از pacf,acf این سری سری ایستا شده می توان پارامترهای چندجمله ای اتورگرسیو و چند جمله ای میانگین متحرک را بدست اورد با توجه به اینکه مرتبه های تفاضلی روند و فصلی D=1,d=1 قبلا تعیین شده است لذا فرم کلی سری اریما به منظور پیش بینی مقادیر اینده تعیین خواهد شد پس از تعیین سری زمانی پیش بینی مقادیر سطح اب مربوط به چاه یاقوت اباد به منظور بررسی صحت و سقم مدل مذکور لازم است مقادیر باقیمانده سری به لحاظ استقلال داده های آن مورد ازمون قرارگیرد که اماره لجونگ باکس دلالت بر استقلال باقیمانده ها دارد و مقدار کمینه واریانس باقیمانده ها نیز حکایت از برازش دقیق مدل به داده های سری دارد.