سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس وفائی صفت – استادیار
فرشید مهدوی – فوق لیسانس

چکیده:

هدف از این مقاله پیش بینی میزان سایش در قالب های اکسترود آلومینیوم با استفاده از تحلیل استاتیکی قالب اکستروژن میباشد در این تحلیل نیرو های وارد بر قالب مورد بررسی قرار گرفته و تنش های وارده توسط نرم افزار ANSYS مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج تجربی با تحلیل مورد نظر مقایسه گشته و رابطه بین میزان سایش قالب و تنش های استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است.