سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
سعید مهدوری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن- دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ابتدا برخی از روش های پی شبینی نرخ نفوذ TBM مرور شده و سپس نرخ نفوذ با منظور کردن پارامترهای نوع سنگ، درصد کوارتز، مقاومت فشاری ت کمحوره، قطر دیسک، نیروی نفوذ هردیسک وRQDبا استفاده از شبکه عصبی پی شبینی شده است. با حذفRQD و درصد کوارتز ازپارامترهای ورودی، حساسیت شبکه نسبت به حذف این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسۀ نتایج شبکه عصبی با مدل تجربی گراهام، توانایی شبکه عصبی در پیش بینی نرخ نفوذ و پیش بینی نرخ نفوذTBM تونل گاوشان با استفاده از شبکه عصبی و مدل گراهام بخش های پایانی این تحقیق را تشکیل می دهد.