سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس طاهری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ-مهندسین مشاور ایمن سازان
حسن شمسی فراشاه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ-مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

تونل انتقال آب دشت ذهاب با طول تقریبی ۴۸ کیلومتر بخش اصلی طرح انتقال آب به دشتهای گرمسیری غرب کشور را تشکیل می دهد. اجرای قطعه ۲ این تونل با استفاده از دستگاه TBM تلسکوپی در نظر گرفته شده است. بر پایه مطالعات انجام گرفته واحد سنگی غالب در مسیر تونل سنگ های آهکی،دولومیتی و مارنی بوده، سنگ شیل بخش هایی از مسیر را به خود اختصاص داده است. در طی مطالعات طرح به منظور تهیه برنامه زمان بندی اجرایی و کنترل هزین ها تخمینی قابل اطمینان از نرخ حفاری تونل مورد نیاز می باشد. از این رو در مقاله پیش رو نرخ پیشروی ماشین حفر تونل دشت ذهاب در واحدهای مختلفسنگی مسیر تونل مورد تخمین و محاسبه قرار گرفته است.