سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عطائی – دانشجوی دوره دکترای معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در استخراج مواد معدنی در معادن زیر زمینی، طبقات فوقانی مواد معدنی شکسته شده و به تدریج به سمت پایین حرکت می کنند تا فضای خالی را پر کنند. این عمل در نهایت در سطح زمین نشست ایجاد خواهد کرد. نشست ناشی از استخراج موادمعدنی بر سازه ها و تاسیسات سطح زمین اثر گذاشته و ممکن است باعث تخریب آنها شود. لذا نشستدر اثر معدنکاری زیر زمینی باید مورد توجه قرار گیرد. برای کنترل نشست باید به ترتیب مراحل پیش بینی ، پیشگیری و محافظت انجام شود. روشهای پیشگیری و محافظت از نشست به روش پیش بینی نشست بستگی دارد لذا در مرحله پیش بینی نشست باید بیشترین دقت به کار برده شود تا عملیات پیشگیری و محافظت از دقت بیشتری برخوردار باشد. روشهای متعددی، از جمله روشهای تجربی، روشهای تحلیلی و روش توابع تاثیر برای پیش بینی نشستارائه شده است. از این بین روشها، روش توابع تاثیر معتبرترین و عملی ترین روش است. در این روش سطح استخراجی به المانهای کوچک تقسیم شده و نشست کلی از جمع اثر همه این المانها به دست می آید. تابعی که بیانگر نشست حاصل از هر یک از این المانهای استخرجی است، تابع تاثیر خوانده می شود.پژوهشگران مختلف توابع تاثیر مختلفی ارائه کرده اند. برای هر یک از این تابع می تواند یک مدل دایره ای با قطاعهای هم نشست ایجاد کرد و به کمک آن نشست در هر نقطه از سطح زمین را محاسبه کرد. یکی از معایب روش تابع تاثیر آن است که همه المانهای استخراجی تاثیر یکسانی در نشست طح زمین دارند. جهت اصلاح این نقیصه روش تابع تاثیر فازی ارائه شده است که در این روش با اعمال یک تابع وزن که مقدارش بین صفر و یک تغییر می کند عیب روش تابع تاثیر برطرف شده است.