سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عطایی – دکتری استخراج معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیئت علمی دانشگاه صن
فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدمحمدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس اسدالهی تهرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

حفر تونل در خاک موجب اغتشاش در میدان تنش و تغییر شکل در اطراف آن می شود که ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به سازه ها و تاسیسات سطح زمین وارد کند. تا کنون مطالعات زیادی به منظور پیش بینی نشست در اثر حفر تونل های کم عمق انجام شده اما در زمینه حفر تونل های دوقلو تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. در این مقاله تحقیق بر روی میزان نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های دوقلوی مترو اصفهان انجام شده است. بر اساس برنامه موجود، حفاری این تونل ها در چهار فاز مختلف صورت خواهد گرفت که دو فاز اول آن تا کنون تکمیل شده است. هدف اصلی در این تحقیق پیش بینی میزان نشست زمین در منطقه مورد مطالعه در اثر حفر این تونل ها در فازهای سوم و چهارم است. برای این منظور بر اساس اطلاعات حاصل از رفتار سنجی سطح زمین پس از فاز دوم حفاری، یک مدل عددی ساخته می شود که با اثبات معتبر بودن نتایج آن، می توان با اطمینان به پیش بینی نشست در اثر حفر تونل ها در فازهای بعدی پرداخت.