سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی منتظری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

موتور پرواز یکی از مهمترین قسمتهای یک موشک سوخت جامد محسوب می شود. به دلیل بالا بودن فشار و دمای محفظه احتراق ، بدنه موتور باید به طریقی طراحی شود که بتواند بار و شوکهای فشاری و حرارتی را تحمل کند. در این مقاله رفتار مکانیکی یک محفظه احتراق آلومینیومی تحت بارگذاری فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی و تحلیل رفتار سازه به صورت عددی و به کمک روش المان محدود توسط نرم افزار انسیس انجام شده است. سپس نتایج حل عددی با نتایج حاصل از تست هیدورلیک انجام شده بر روی نمونه ساخته شده، مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که حل عددی انجام شده دارای دقت قابل قبولی بوده است.