سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید محسن صفوی – استادیار مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول رشیدی فر – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن خادمی زاده – استادیار مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشگویی نواحی شروع ترک و شکست، از مباحث مهم و مورد توجه محققان، در زمینه شکل دهی می باشد. در این مقاله تعریف آسیب، نمودار حد شکل دهی و آسیب حد شکل دهی توضیح داده می شود و در ادامه مدل آسیب حد شکل دهی بر روی فرایند پولک زنی اعمال و نواحی شروع ترک و شکست پیش بینی می گردد. شبیه سازی المان محدود توسط نرم افزار تحلیلیABAQUS/EXPLICITانجام می گیرد و نتایج عددی بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که نتایج عددی با نتایج تجربی سازگاری قابل قبولی دارد و سبب می گردد که معیار آسیب حد شکل دهی ، معیار قابل اعتمادی برای پیش بینی نواحی شروع ترک و شکست در فرایندهای شکل دهی مواد باشد. بنابراین می توان با استفاده از نتایجعددی و قبل از انجام تست های ترجبی نواحی شروع ترک را پیش بینی نمود.