سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ارزیابی خسارت سازه، پیش بینی و تشخیص نوع انهدام بسیار با اهمیت است. شناختن نوع انهدام و بررسی آن به صورت جداگانه، کیفیت ارزیابی را بالابرده، عدم قطعیت نتایج را کاهش داده و دقت مطالعات را بیشتر می نماید. پس از ارزیابی خسارت، اقدام بعدی، تصمیم گیری برای بهسازی و مقاوم سازی سازه قبل از زلزله و یا تعمیر آن پس از زلزله می باشد. شناخت نوع انهدام، تصمیم برای مقاوم سازی و یا تعمیر را عاقلانه ترمی نماید و در کاهش هزینه های مربوطه تاثیر اساسی دارد. در این تحقیق، ابتدا نوع انهدام ستون ها زیر اثر بار دوره ای یا زلزله تعریف شده است، آنگاه پارامترهایی که به لحاظ فیزیکی در نوع انهدام تاثیر دارند شناسایی و تعریف شده اند، سپس با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و نتایج بارگذاری بر روی تعداد قابل ملاحظه ای نمونه، مدل جدیدی به منظور پیش بینی نوع انهدام ستونها تدوین شده است.