سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجم الدین عرب – شرکت مالیبل ایران
ناصر ورهرام – دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف
علی شایگان – شرکت مالیبل ایران
پرویز دوامی – دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی مورفولوژی گرافیت اهمیت فراوانی درتولید بهینه قطعات چدن خاکستری دارد دراین تحقیق مورفولوژی گرافیت درنمونه های چدن خاکستری تلقیح شده و نشده بررسی گردید با رسم منحنیهای سرد شدن مشخص شد که هرچه میزان تحت انجماد یوتکنیک بیشتر باشد احتمال تشکیل گرافیتهای نوع E,D بیشتر بوده و لی گرافیتهای نوع A ریزتر خواهند بود عمل جوانه زنی بهینه احتمال تشکیل گرافیت نوع A را افزایش داده و آنها را ریزتر می کند اما جوانه زنی مازاد میتواند درشت شدن مجدد گرافیت ها را بههمراه داشته باشد هرچند که احتمال تشکیل گرافیتهای نوع D,E راکمتر می سازد