سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
فاطمه همداد – دانشکده فنیی دانشگاه تهران
اردشیر امینی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده:

یکی از مهمترین خصوصیات شبکه برق، قابلیت اطمینان در تامین دائمی انرژی الکتریکی، همراه با سیستم های حفاظتی جهت تامین حداکثر حفاظت و ایمنی در صورت بروز نقص در دستگاهها و سیستم برق رسانی و یا اشتباه از طرف مصرف کنندگان و افراد ناوارد می باشد. در مقاله زیر سعی بر این بوده است که ضمن بیان عوارض و خطرات عبور جریان برق از بدن انسان، جمع آوری و تدوین مناسبی از قوانین ایمنی و همچنین معرفی وسائل و روشهای حفاظتی مختلفی که می تواند ضریب اطمینان کافی در بهره برداری صحیح و امن از شبکه های برق رسانی را تامین کنند ارائه گردد.