سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور شیخان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مرکز تحصیلات تکمیلی،
فرهاد رزاقیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی، گروه الک
محمداسماعیل کلانتری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده برق، گروه مخابرات

چکیده:

در راه رسیدن به جامعه اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی (مانند تلفنی ثابت، تلفنی همراه و داده) د رکنار فناوری هایی چون محاسبات سیار (Mobile Computing)، امکان محاسبات گستدره و فراگیر در یک شهر الکترونیکی (که با عنوان شهر دیجیتالی، سایبرسیتی و شهر مجازی نیز از آن یاد می وشد) را به یک واقعیت تبدیل کرده است. در این راستا، رشد تقاضای استفاده از اینترنت نیز روند درخواست برای دریافت سرویس های با پهنای باند زیاد را تسریع کرده است. از سوی دیگر، با ابداع روش های دسترسی (Access) کارآتر، شاهد بکارگیری تنوع فناوری ها در شبکة دسترسی هستیم. کابل زوجی مسی، xDSL، ماهواره، HFC، تارنوری (FFTH)، دسترسی بی‌سیم (MMDS/LMDS/SiMAX/WLL) و PLC از نمونه های معروف روش های به کار گرفته شده در شبکة دسترسی هستند. در این مقاله، هدف برآورد هزینة سرمایه گذاری لازم در شبکة دسترسی به منظور تأمین ضریب نفوذهای مطلوب برای سرویس های تلفنی ثابت، تلفنی همراه و داده (اینترنت)، به ترتیب به میزان ۵۰، ۵۵ و ۳۰ درصد، در کشور است. لذا در بخش های دوم تا چهارم این مقاله به ترتیب برآورد هزینة سرمایه گذاری لازم در شبکه های دسترسی تلفنی ثابت، تلفنی همراه و داده ارائه خواهد شد. در همین راستا، شاخص دسترسی دیجیتال (DAI) نیز به عنوان یک نمایة جهانی در کشور برآورد می‌شود. سپس با جمع بندی نتایج به دست آمده در بخش پنجم، برآورد کل هزینة سرمایه گذاری لازم در شبکة دسترسی ارائه خواهد شد.