سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – استادیار دانشگاه اصفهان
لطف الله کریم زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

شناسایی وضعیت زمین، نقش مهمی را در انتخاب روش حفاری و نیز طراحی سیستم حایل ایفا می نماید . وضعیت زمین میتواند بصورت های پایدار، الاستیک و مچاله شونده ( squeezing )باشد که این حالت ها به مقاومت توده سنگو تنشهای برجا بستگی دارد . در بیشتر پروژه های حفاری تونل، زمین شرایط غیر مچاله شونده از خود نشان میدهد و شرایط مچاله شونده در شرایط خاصی از جمله ضعیف بودن توده سنگ، وجود درز و ترک فراوان ، گسل خوردگی، بهم ریختگی تکتونیکی و نیز بالا بودن میزان روباره( OverBurden )قابل مشاهده می باشد.
در مسیر پروژه تونل انتقال آب گوکان به علت عبور از یک منطقه با گسل خوردگی شدید، نزدیکی به گسل اصلی زاگرس و نیز روباره بالا بررسی وضعیت و شرایط سازند پابده جهت تونل زنی که بیشتر مسیر تونل را در خود جای داده است از اهمیت بالایی برخوردار می باشد