سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

در یک شرکت تجاری ایمیل دهی مستقیم به مشتریان بالقوه می تواند راهی موثر برای فروش محصولات و سرویسها باشد. مهمترین فعالیت بازاریابی از طریق ایمیل، شناسایی مشتریان بالقوه به منظور پرهیز از ارسال ایمیل های غیر ضروری و ناخواسته می باشد. هدف این مقاله ارائه راهی برای رویارویی با این مساله در یک شرکت بیمه است. دو فعالیت عمده: ۱- پیش بینی مشتریانی که به طور بالقوه علاقه مند به داشتن بیمه caravan می باشند. ۲- توصیف مشتریهای واقعی و بالقوه بیمه کاروان و بیان تفاوت آابا دیگر مشتریان.مجموعه داده، مجموعه ای نامتوازن شامل رکوردهای مشتریان می باشد که هر رکورد از ۸۶ ویژگی تشکیل شده است. در این بررسی روشهای مختلفی برای کاهش ابعاد داده به منظور کاهش خطا صورت گرفته و برای هر روش مدلهای یادگیری مختلف بررسی شده است. مدلهای مختلف با توجه به معیارهای خاصی مورد مقایسه قرار گرفته و درنهایت مدل naïve bayse با ۱۱ ویژگی که به روش cfsAvaluator انتخاب شده، به عنوان مدل مناسبتر شناخته شده است.برای فعالیت توصیفی نیز از روش chiSquaredAttributeEval استفاده نموده ایم. کلیه فعالیتهای مربوطه در محیط weka انجام شده است.