سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – گروه مهندسی صنایع، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی پردیس دا
جعفر رزمی – گروه مهندسی صنایع، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی پردیس دا
حمیدرضا صادق کی نو – گروه مهندسی صنایع، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی پردیس دا
محمدعلی آزاده – گروه مهندسی صنایع، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی پردیس دا

چکیده:

پیش بینی تقاضای مصرف کالاهایی که علاوه بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، از متغیر های محیطی نظیر شرایط آب و هوایی نیز تاثیر میپذیرند کار و تکنیک بسیار زیادی را طلب میکند . به عنوان نمونه نمودار دادهای مصرف برق بر اثر تاثیر متغیر محیطی دما، نوسان و اعوجاج پریودیک فراوانی را از خود نشان میدهد که تحلیل چنین نمودار پیچیده ای نیاز به ملاحظه های خاصی نظیر حذف کردن برخی از داده های مفید میباشد . با توجه به این شرایط مدل های توسعه یافته جهت پیش بینی بار الکتریکی همیشه از دیدگاه بلند مدت کلان اقتصادی یا از دیدگاه مدیریت اجرایی و مهندسی تولید برق در کوتاه مدت مورد توجه قرارگرفته اند . در این مقاله سعی شده که با استفاده از دسته بندی داده ها نمودارهای با چنین مشخصه هایی را به نمودار هایی بسیار ساده تر تجزیه
نمود و از این نمودارها برای پیش بینی همزمان در دو سطح کلان اقتصادی و مدیریت بار استفاده نمود . مطالعه موردی که در این مقاله انجام میگیرد بر روی دادهای روزانه مصرف برق در ایران میباشد