سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مازیار نصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محسن لوح موسوی –

چکیده:
روش شکل دهی بوسیله سیال به عنوان یکی از جدید ترین روشهای شکل دهی مورد توجه بسیاری از صنایع قرار گرفته است . یکی از عیوب مهم در فرآیند های هیدروفرمینگ، شکست در اثر پارگیاست. توانائی پیش بینی زمان و محل شکست در این فرآیند کاهش بسیار زیاد هزینه های تست را به دنبال دارد . جهت پیش بینی شکست در این فرآیند روشهای بسیاری پیشنهاد شده است . در این مقاله با استفاده از نمودارهای حد شکل دهی به پیش بینی زمان و محل پارگی در لولهT شکل در دو نوع فشار نوسانی و غیر نوسانی پرداخته شده است . ابتدا مدل سه بعدی با استفاده از فرآیند اجزا محدود شبیه سازی گردید و سپس نتایج بدست آمده از تست حدشکل دهی ورقSTKM-11A پیش بینی محل و زمان شکست در فرایند انجام گرفت . نتایج بدست آمده با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ABAQUS با نمونه های تجربی مقایسه گردید . تطابق خوبی بین نمونه های شبیه سازی شده با نتایج تجربی بدست آمد