سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مازیار نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه آزاد خمی
محسن لوح موسوی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

یکی از عیوب مهم در فرایندهای هیدروفرمینگ، شکست در اثر پارگی است. پیش بینی زمان و محل شکست دراین نوع فرایند شکل دهی به دلیل کاهش شدید هزینه های تست و آزمایشگاهی، از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پیش بینی شکست در فرایند هیدروفرمینگ روشهای مختلفی پیشنهاد شده است دراین مقاله پیش بینی زمان و محل شکست در فرایند هیدروفرمینگ لوله T شکل با استفاده از نمودارهای حد شکل دهی مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا مدل سه بعدی فرایند با استفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی گردید و با استفاده از نتایج تجربی آزمایش حد شکل دهی ورق STKM-11A ، پیش بینی پارگی در حین فرایند، انجام گرفت. نتایج به دست آمده در نرم افزارABAQUS/EXPLICIT با نمونه های تجربی مقایسه شد که تطابق خوبی را با نمونه های تجربی نشان می دهد.