سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سید صالحی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مسائل مهم در شکل دادن گرم ورق های فولادی پدیده ی تبلور مجدد استاتیکی است. این پدیده بر روی شکل و اندازه دانه های آستنیت اثر می گذارد و باعث تغییر در ریز ساختار فولاد، تغییر خواص مکانیکی و فیزیکی فولاد می گردد. بعلت توزیع غیر یکنواخت دما، سرعت کرنش، میزان کرنش و سایر پارامترهای موثر بر سینتیک تبلور مجدد اعمالی در حین فرآیند نورد، میزان کسر تبلور مجدد یافته در نواحی مختلف ورق متفاوت می باشد و در نتیجه ریز ساختار و خواص متالورژیکی و مکانیکی درنواحی مختلف با هم متفاوت می باشد. بنابراین بررسی این پدیده و تاثیر پارامترهای نورد بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش اجزاء محدود به صورت حل همزمان معادلات حرارت و معادلات تغییر فرم پلاستیک پارامترهایی نظیر توزیع دما، سرعت کرنش و کرنش بدست می آیند. سپس از یک شبکه ی کسر حجمی تبلور مجدد یافته پرداخته می شود.