سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی پورموسوی کانی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی جهانبانی اردکانی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی کاشفی کاویانی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
غلامحسین ریاحی دهکردی – قطب علمی قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

این مقاله پیش بینی بسیار کوتاه مدت باد را جهت کاربردهای توربین بادی ارائه می دهد . با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژی بادی در تولید جهانی انرژی و با توجه به ساختار نامطمئن و گسسته تولید انرژی بادی، پیش بینی در فواصل زمانی مختلف ضرورت می یابد . در این مطالعه، ازشبکه های عصبی آموزش یافته با الگوریتم تکاملی PSOجهت پیش بینی باد استفاده شده است . ساختار تغییرپذیر و معمولاً غیرمتناوب باد باعث می شود تا الگوریتم های آموزشی معمول جهت آموزش شبکه های عصبی که از روش های گرادیانی جهت آموزش استفاده می کنند، به خوبی نتوانند
فرآیند آموزش را کامل کنند . از طرفی هدف از آموزش شبکه های عصبی یافتن اندازه وزن ها و بایاس ها به نحوی است که خطای داده های آموزش را به حداقل برساند . لذا آموزش شبکه های عصبی را می توان در بردارنده یک مسئله بهینه سازی دانست . از آنجا که پیش بینی باد توسط شبکه عصبی تابعی پیچیده و غیرخطی است، لذا استفاده از روش های بهینه سازی در فرآیند آموزش شبکه های عصبی مورد توجه قرار می گیرد . داده های باد از منطقه ای در کشور دانمارک و با فرکانس ۲/۵ ثانیه نمونه برداری شده است . پیش بینی برای داده های باد واقعی و باد فیلتر شده صورت می گیرد . کار اصلی مقاله، استفاده از الگوریتم تکاملی PSO در آموزش شبکه عصبی و ارائه توجیهی برای استفاده از داده های فیلتر شده در پیش بینی باد می باشد .