سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مجتبی بهمنی – مسئول مقاله،دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)
محمدرضا باعزت –
نجمه ناطوری –
عباس ابراهیمی –

چکیده:
استخراج نقطه ابری روشی ساده برای پیش تغلیظ یون های کادمیوم و روی در نمونه های مختلف است[۱]. بعد از کمپلکس با لیگاند ۴ و -] ۴ و -دی فنیل سولفونیل – دی الدین ۱-۲ دی ایل [ بیس فنول (PSAEP ).[2] یون های روی و کادمیوم بعد از سانتروفیوژ به فاز غنی از تریتون ایکس ۱۱۴ منتقل می شوند. به فاز غنی از تریتون ایکس ۱۱۴ متانول اسیدی ۱ Mol L-1 اضافه کرده و به دستگاه جذب اتمی شعله ای جهت آنالیز تزریق می کنیم . پارامتر هایی که بر روی استخراج نقطه ابری تاثیر می گزاردو باید بهینه شوند عبارتند از پی اچ محلول نمونه, غلظت لیگاند, غلظت تریتون ایکس۱۱۴, دما و زمان تعادل, زمان و سرعت سانتروفیوژ. اعتبار این روش توسط روش افزایش استاندارد در نمونه های واقعی یررسی شده است. حدآشکار سازی۰٫۰۰۳ و ۰٫۰۰۴ میکروگرم بر میلی لیتر برای یون های روی و کادمیوم بدست آمده است. رنج خطی ۰٫۳۳-۰٫۰۰۸ میکروگرم بر میلی لیتربرای یون های روی و کادمیوم بدست آمد[۳]. این روش به طور موفقیت آمیز برای اندازه گیری یون های روی و کادمیوم در آب چاه, آب لوله کشی, فاضلاب, آب معدنی و آب چشمه به کاربرده شده است .