سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ماندانا پورمحمدی مجاوری –

چکیده:

استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 ،به دنبال مطرح شدن مباحثی مانند دهکده جهانی و توسعه پایدار طرح شده اند و همچنین مسئله مدیریت زیست م حیطی به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه بشری خود را نمایان ساخته است و روزبه روز در صنعت و تجارت بیشتر مطرح می گردد . امروزه در امر تولید صرفنظر از جنبه های اقتصادی، عوامل زیست محیطی نیز به عنوان رکن اساسی در صنعت مطرح می شوند که از جمله آن صنایع، صنایع آلومینیوم می باشد . تولید آلومینیوم با قدمت بیش از دو قرن تولید، یکی از صنایع مهم آلاینده محیط زیست به شمار می آید و اصول تولید به صورتی است که ضمن مصرف بالای انرژی، بیشترین آلودگی ها را وارد محیط زیست می نماید ومجتمع آلومینیو م المهدی نیز از این قاعده مستثنی نبوده، دچار معضل عدم توازن بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست می باشد . سازمان جهانی استاندارد، پس از ارزیابی نیاز به استاندارد در زمینه ی مدیریت محیط زیست نسبت به تدوین استاندارد جهانی و ایجاد راهبرد سیستم هماهنگ مدیریت محیط زیست اقدام نموده است ودر ر استای این اق دام سری استانداردهای ایزو١٤٠٠٠ را تدوین نموده است که در سطح جهانی و نیز کشور ایران مورد توجه قرار گرفته است . از مجموعه سری استانداردهای ایزو ١٤٠٠٠ ، استاندارد ایزو ١٤٠٠١ که زمینه استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی در سازمان می باشد به عنوان الگو به کار رفته است .
مجتمع آلومنیوم المهدی اگرچه به عنوان تولیدکننده آلومینیوم دارای جدیدترین تکنولوژی صنعت آلومینیوم می باشد لیکن همچنان در شمار صنایع آلوده کننده به شمار می رود وحجم عظیمی از منابع وانرژی در این مکان تولیدی به قهقرا می رود و با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز زمان بهره برداری حتی تعداد ١٢٠ دیگ ( نصف یک خط کامل شامل ٢٤٠ دیگ ) به بهره برداری نرسیده است و مسلم است مجموعه ای با چنین خصوصیات اثرات نامطلوب فراوانی بر محیط زیست وارد آورده است و این روند تاکنون ادامه دارد . تحقیق مورد نظر با هدف فراه م آوردن مقدم ات ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی در مجتمع آلومینیوم المهدی صورت پذیرفته است