سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه اسکندری – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نوربخش میرزایی – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

برخی الگوهای لرزه خیزی از مهمترین پیش نشانگرهای قبل از وقوع زلزله های بزرگ هستند . برای مط العه الگوهای لرزه خیزی، رشته کوه های البرز به عنوان منطقه ای مستعد زلزله های بزرگ انتخاب و پیشینه زلزله خیزی آن با استفاده از داده های قابل دسترس بررسی شده است . مطالعات نشان داده اند که پیش از رویداد زمین لرزه رودبار در سال ۱۹۹۰ با بزرگی ۷/۷ ، الگوهای گاف زمینه، گاف آمایش و آرامش لرزه ای در منطقه حاکم شده است . علاوه بر این، الگوهای جاری در منطقه پیش از دو رویداد مهم دیگر در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ مطالعه شده است .